Járműdinamika és -irányítás

Vehicle Dynamics and Control

Csoportvezető: Bárdos Ádám

A legfontosabb szakmai, kutatási területek

A kutatócsoport fókuszterületét az önvezető járművek úgynevezett “in-vehicle” technológiái, azon belül is a döntéshozatali rétegen belül elhelyezkedő funkciók, algoritmusok adják. A döntéshozatali réteg bemeneti adatait a környezetérzékelési, szenzor fúziós és térképezési rétegektől kapja. A jármű viselkedésébe pedig az olyan aktuátorokon kerül avatkozik be, mint a kormány-, fék-, és hajtásrendszer által kínált interfészek.

A döntéshozatali réteg legfőbb kihívásait mozgástervező- és mozgásszabályzó algoritmusok jelentik. A mozgástervezés megoldandó problémái a számítási komplexitásból fakadnak, hiszen valós idejű döntéshozatalra van szükség minden egyes forgalmi szituációban. Ezen felül a kinodinamikus megközelítés és tér-idő trajektóriatervezés jelenti a főbb kutatási területet. A mozgásszabályzás kihívásai a jármű és gumiabroncsok nemlineáris viselkedéséből, a járműrendszer növekvő aktuátorainak számából (pl.: kerékfüggetlen- fékezés/hajtás/kormányzás, stb.), illetve az út tapadási potenciáljának bizonytalanságából fakadnak.

Kiemelt kutatási prioritásunk a jármű tapadási határon való automatikus kezelése, illetve az eredmények balesetelkerülő rendszerekben történő alkalmazása. Elkötelezettek vagyunk az általunk fejlesztett funkciók és algoritmusok teljesítményének valós körülmények között való demonstrációja, illetve az ipari hasznosítás iránt. Ezt teszi lehetővé a csoport felhasználásában lévő, drive-by-wire-é alakított BMW M2 Competition tesztjármű, az erre felszerelt szenzorok és gyors prototípus hardverek, illetve a ZalaZONE járműipari tesztpályával kialakított szinergikus kapcsolat.

A legfontosabb ipari kapcsolatok, legkiemelkedőbb projektek

A Csoport aktívan közreműködik a Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) munkájában. Az 2020-1.2.3-EUREKA-2021-00001 projekten belül pedig együttműködik a TU Wien Institut für Mechanics és Machatronics csapatával, illetve a STARD osztrák motorsport autógyártóval. Ezen kívül aktív együttműködést dolgoz ki egy nemzetközi autóipari Tier 1 beszállítóval, valamint a magyar Mould Tech Systems Kft-vel és Inventure Automotive Kft-vel.

A legfontosabb iparban is hasznosuló eredmények

A kutatási eredmények ipari hasznosításának elősegítésére benyújtottunk egy nemzetközi PCT szabadalmi bejelentést, illetve a piacravitel lehetővé tétele céljából megalapítottuk az iMotionDrive Kft-t, mint a kutatócsoport startup/spin-off cégét.

A kutatócsoport kapcsolata a hallgatókkal

Kutatócsoportunk aktívan hirdet szakdolgozat/diplomamunka és TDK témákat hallgatóink számára, melyek nemcsak lehetőséget biztosítanak egy élenjáró kutatási témába való bekapcsolódásra, de a legjobbak valós tesztjárművön is kipróbálhatják munkájuk eredményeként létrejött funkciókat.  A tehetségüket már bizonyított hallgatókat szívesen látjuk doktoranduszként, illetve ipari projektek kidolgozásában.

További érdekességek a BME Automated Drive honlapján olvashatók.