Gyártástechnológia és anyagtechnológia

Materials and manufacturing technology

Csoportvezető: Bán Krisztián

A legfontosabb szakmai, kutatási területek

A kutatócsoport oktatási tevékenysége felöleli mindazokat a technológiai folyamatokat és gyártási rendszereket, amelyek a korszerű járműgyártásban ma megtalálhatók. A járműmérnöki alap- és mesterképzésben célunk, hogy a hallgatók megismerjék a technológiai tervezés lépéseit és az ehhez szükséges gondolkodásmódot az anyagismerettel kezdve a technológiai tervezésen keresztül a rendszerszemléletig. A BSc. és MSc. specializáción célunk, hogy tervezési és projekt feladatokkal a hallgatók mindezt készség szintjén is elsajátítsák. Kutatási tevékenységeink elsősorban a korszerű ötvözetek (mint amorf és nanokristályos ötvözetek, hidrogéntároló ötvözetek) alkalmazásaira és tulajdonságaira, korszerű technológiai folyamatok (kötéstechnológiák, lézeres megmunkálások, additív technológiák) anyagtudományi vonzataira terjed ki. Korszerű eszközeink lehetővé teszik folyamatdiagnosztikai és folyamatoptimalizálási feladatok elvégzését is. Mind oktatási, mind kutatási és fejlesztési területen együttműködünk az ipar multinacionális és KKV szektor képviselőivel.

A legfontosabb ipari kapcsolatok, legkiemelkedőbb projektek

A kutatócsoport megalakulása óta az alábbi projektekben vett részt:

  • Lemezalakítás okozta helyi felkeményedés vizsgálata a Bosch csoport részére
  • Folyamatdiagnosztikai és folyamatoptimalizálási feladatok elvégzése a Ford és a Continental részére,
  • Forgácsolási technológia optimalizálása a legjobb felületi érdesség elérésére rozsdamentes acél alkatrészeken a HNF Technologies részére,
  • Nanokristályos lágymágneses ötvözetek lézeres vágása és a hőhatásövezet vizsgálata új generációs elektromotorok gyártásához (Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában, EFOP-3.6.2-16-2017-00016)
  • Csavarkötések szilárdsági vizsgálata az Electraplan-Termelő Kft. részére
  • Áramszedők ragasztás utáni hőkezelési technológiájának és hőkezelő készülékének fejlesztése a Morgan Hungary Kft. részére
  • Szelektív lézeres olvasztással gyártott 316L és Ti6Al4V ötvözetek anyagtulajdonságainak vizsgálata (NVKP-16, TKP, GINOP, KTNL és Mouldtech Systems)

A legfontosabb iparban is hasznosuló eredmények

  • Hőkezelési technológia kidolgozása additíven gyártott nagy Ni-tartalmú szerszámacélok hőkezeléséhez (Mouldtech Systems)
  • Áramszedők ragasztás utáni Hőkezelési technológiájának és hőkezelő készülékének fejlesztése (Morgan Hungary Kft.)
  • Forgácsolási technológia optimalizálása a legjobb felületi érdesség elérésére rozsdamentes acél alkatrészeken (HNF Technologies)

A kutatócsoport kapcsolata a hallgatókkal

A kutatócsoport jelentős részt vállal a KJK mindhárom BSc szakán, a járműmérnökök, a közlekedésmérnökök és a logisztikai mérnökök, valamint MSc szakon a járműmérnökök oktatási programjában szereplő szakmai törzsanyag oktatásában. Ezen kívül a Gépjárműtechnológia Tanszék Lézeres és Additív Gyártás Kutatócsoportjával közösen gondozzuk a Járműgyártás és -javítás BSc és MSc Specializációkat, ahol a járműipar gyártási technológiáinak és rendszereinek üzemeltetésére és tervezésére specializálódott járműmérnököket képzünk. Hallgatóink már a tanulmányaik alatt is bekapcsolódhatnak a kutatócsoport kutatómunkáiba, amelynek eredményeit tudományos diákköri konferenciákon adják elő.