Lézeres és járműgyártás technológiák

Laser and Vehicle Manufacturing Technologies

Csoportvezető: Bán Krisztián

A legfontosabb szakmai, kutatási területek

A kutatócsoport oktatási tevékenysége felöleli mindazokat a technológiai folyamatokat és gyártási rendszereket, amelyek a korszerű járműgyártásban ma megtalálhatók. A járműmérnöki alap- és mesterképzésben célunk, hogy a hallgatók megismerjék a technológiai tervezés lépéseit és az ehhez szükséges gondolkodásmódot az anyagismerettel kezdve a technológiai tervezésen keresztül a rendszerszemléletig. A BSc. és MSc. specializáción célunk, hogy tervezési és projekt feladatokkal a hallgatók mindezt készség szintjén is elsajátítsák. Kutatási tevékenységeink elsősorban a korszerű ötvözetek, mint az amorf és a nanokristályos ötvözetek, a hidrogéntároló ötvözetek alkalmazásaira és tulajdonságaira és a korszerű technológiai folyamatok, a kötéstechnológiák, a lézersugaras anyagmegmunkálások, felületkezelések, kötéstechnológiák, vágások és az additív technológiák, jellemzően lézer alapú fémnyomtatás (SLM) területére terjed ki. Korszerű eszközeink lehetővé teszik folyamatdiagnosztikai és folyamatoptimalizálási feladatok elvégzését is. Mind oktatási, mind kutatási és fejlesztési területen együttműködünk az ipar multinacionális és KKV szektor képviselőivel.

A legfontosabb ipari kapcsolatok, legkiemelkedőbb projektek

A kutatócsoport megalakulása óta az alábbi projektekben vett részt:

 • Lemezalakítás okozta helyi felkeményedés vizsgálata a Bosch csoport részére
 • Folyamatdiagnosztikai és folyamatoptimalizálási feladatok elvégzése a Ford és a Continental részére,
 • Forgácsolási technológia optimalizálása a legjobb felületi érdesség elérésére rozsdamentes acél alkatrészeken a HNF Technologies részére,
 • Nanokristályos lágymágneses ötvözetek lézeres vágása és a hőhatásövezet vizsgálata új generációs elektromotorok gyártásához (Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában, EFOP-3.6.2-16-2017-00016)
 • Csavarkötések szilárdsági vizsgálata az Electraplan-Termelő Kft. részére
 • Áramszedők ragasztás utáni hőkezelési technológiájának és hőkezelő készülékének fejlesztése a Morgan Hungary Kft. részére
 • Szelektív lézeres olvasztással gyártott 316L és Ti6Al4V ötvözetek anyagtulajdonságainak vizsgálata (NVKP-16, TKP, GINOP, KTNL és Mouldtech Systems)
 • Hatékonyságnövelt és intelligens gyártástechnológiák (TKP):
 • A kutatócsoport az egyetemi kiválósági program keretében a lézersugaras, fémporágyas additív gyártással kapcsolatban meghatározta, hogy a 3D-s nyomtatás előkészítési műveletei (orientáció, szupportálás, folyamat szimuláció) és a különböző fémpor alapanyagok (acél, titán) milyen hatást gyakorolnak a nyomtathatóságra és az elkészült modell tulajdonságaira. Partner: FHL Björn Kft.
 • Lézeres felületkezelés jellemzőinek vizsgálata:
 • Egyénre szabott orvos-biológiai implantátumok és segédeszközök új generációs gyártási folyamatának kidolgozása additív technológiákra. A Varinex Zrt. és a BME konzorciuma az egyedi implantátumok és az azokhoz kapcsolódó eszközök gyártásának mintarendszerét fejlesztette ki a korszerű additív gyártási eljárásokat alkalmazva fémek és polimerek esetében. A BME társtanszékeivel együtt kidolgozott mintarendszer a röntgen- és CT felvételektől a jóváhagyott nyomtatott modellig terjed. A tanszék a fémes 3D nyomtatás területén végezte a fő kutatási feladatokat. Partner: Varinex Zrt
 • Innovatív és újszerű megoldásokra épülő, többcélú, merevszárnyú drón és a fejlesztéséhez szükséges kompetenciák létrehozása:
 • A projekt keretében a kutatócsoport egy intelligens, merev szárnyú, pilóta nélküli légi járművet és a hozzá kapcsolódó kompetenciát fejlesztette ki. Partner: MouldTech Systems Kft.

A legfontosabb iparban is hasznosuló eredmények

 • Hőkezelési technológia kidolgozása additíven gyártott nagy Ni-tartalmú szerszámacélok hőkezeléséhez (Mouldtech Systems)
 • Áramszedők ragasztás utáni Hőkezelési technológiájának és hőkezelő készülékének fejlesztése (Morgan Hungary Kft.)
 • Forgácsolási technológia optimalizálása a legjobb felületi érdesség elérésére rozsdamentes acél alkatrészeken (HNF Technologies)

A kutatócsoport kapcsolata a hallgatókkal

A kutatócsoport jelentős részt vállal a KJK mindhárom BSc szakán, a járműmérnökök, a közlekedésmérnökök és a logisztikai mérnökök, valamint MSc szakon a járműmérnökök oktatási programjában szereplő szakmai törzsanyag oktatásában. Ezen kívül gondozzuk a Járműgyártás és -javítás BSc és MSc Specializációkat, ahol a járműipar gyártási technológiáinak és rendszereinek üzemeltetésére és tervezésére specializálódott járműmérnököket képzünk.

A kutatócsoportban végzett kutatási feladatokhoz nagyszámú hallgató is kapcsolódik tudományos diákköri dolgozatok, szakdolgozatok és diplomatervek formájában. Emellett PhD hallgatók végzik doktori kutatásaikat lézeres technológiák témakörében, amelyek közül most fókuszban leginkább a lézersugaras porágyas additív gyártás szerepel. A kutatócsoport által végzett kutatások eredményei beépülnek az oktatásba is.