A tanszék története

Az autómérnök-képzés története

Ami az autósmérnök-képzés kezdeti időszakát illeti, sajnos a II. világháború előtti időkről nem sokat tudunk. A két világháború között nem kötelező tantárgyként került meghirdetésre az Autók c. tárgy, ami a negyvenes évektől Gázgépek és automobilok címen volt felvehető. Az elmúlt ötven év során az oktatás, a képzés tartalma és formája viszont sokat változott.
BME Gépjárművek Tanszék értekezlet

A korábbi Gépjárművek Tanszék története

A tanszék őse a IV. Gépszerkezettani Tanszék volt. A Muzsnay László kolléga által felkutatott 1945/46-os évkönyv szerint a tanszéknek akkor mindösszesen öt oktatója volt. A mai Autósélet elődjében, az Autó c. folyóirat 1948. októberi számában jelent meg Balogh Artúr cikke, melyben követeli az "autómérnök"-képzés beindítását, illetve az autós tanszék felállítását. Ennek eredménye egy évvel később, az Autó 1949. decemberi számában került megjelenésre.

A korábbi Járműgyártás és -javítás Tanszék története

A tanszék jogelődje 1953 nyarán alakult Szolnokon a Közlekedési Műszaki Egyetemen, Vasúti Géptan I-III. Tanszék néven. Az elnevezésekor már utaltak arra, hogy az a későbbi fejlesztés során két részre, egy technológiai problémákkal, illetve e egy vontatási feladatokkal foglalkozó tanszékre fog szétválni. A Technológia Tanszék igen mostoha körülmények között kezdte meg oktatási munkáját. Jegyzetei, laboratóriumi szemléltető eszközei nem voltak. A tanársegédek, hogy színesebbé tegyék a gyakorlati előadásokat maguk készítették a gyakorlati oktatáshoz szükséges fényképeket és diákat.