Kandó Kálmán Doktori Iskola (PhD)

A Karon folyó oktatás legmagasabb szintjét a Kandó Kálmán Doktori Iskolában folyó doktori (PhD) képzés képviseli, amely a tudományos kutatás mellett az oktatói-kutatói pályára is felkészíti a doktorandusz hallgatókat. A képzés időtartama 4 év, mely szakmai tárgyak hallgatásából, oktatási tevékenységből és önálló tudományos kutatómunkából áll. A kutatás egy témavezető irányításával zajlik, melynek eredményeit a doktorandusz publikációk, majd disszertáció formájában mutatja be. 

A Doktori Iskola kereteiben átfogó közlekedés, logisztikai és járműipari kérdéssel foglalkozunk, melyek aktuális kiírásai folyamatosan frissülnek. A Doktori Iskola minőségének biztosításáról az elismert, szakmailag magas színvonalú kutatásokat végző törzstagok gondoskodnak.

További információk a https://kozlekedes.bme.hu/phd/jelenlegi-hallgatoknak/ oldalon találhatóak.

Lángok csoportosítása, termodinalikai alapok, kémai potenciál, egyensúlyi koncentráció és adiabatikus lánghőmérséklet definiálása. Reakciók rendje, elemi reakciók, felületi reakciók leírása. Reakciókmechanizmusok és szabad gyökök reakciói. Lamináris előkevert és nem előkevert égések leírása. Gyulladási folyamatok, öngyulladás és gyulladási késedelem jellemzése. Külső gyújtás, minimális gyújtási energia, szikragyújtás, detonáció és alacsonyhőmérsékletű oxidáció, valamint a rendellenes égés jellemzése. A HCCI égésfolymat. A Navier Stokes egyenlet alkalmazása 3dimenziós reagens közegre. Turbulens reaktív közegek áramlása, leírása. A turbulens előkevert és nem előkevert égések leírása. Folyékony közegek égése, sugárképződés, cseppméret és elpárolgás leírása. Fenomenológiai égésmodellek: Ottoentrainment modellek, dízelpacket modellek részletes leírása. Károsanyagok keletkezése, a NOx és HC keletkezésének reakciói. Policiklikus aromások és a korom keletkezésének folyamata.