Kandó Kálmán Doktori Iskola (PhD)

A Karon folyó oktatás legmagasabb szintjét a Kandó Kálmán Doktori Iskolában folyó doktori (PhD) képzés képviseli, amely a tudományos kutatás mellett az oktatói-kutatói pályára is felkészíti a doktorandusz hallgatókat. A képzés időtartama 4 év, mely szakmai tárgyak hallgatásából, oktatási tevékenységből és önálló tudományos kutatómunkából áll. A kutatás egy témavezető irányításával zajlik, melynek eredményeit a doktorandusz publikációk, majd disszertáció formájában mutatja be. 

A Doktori Iskola kereteiben átfogó közlekedés, logisztikai és járműipari kérdéssel foglalkozunk, melyek aktuális kiírásai folyamatosan frissülnek. A Doktori Iskola minőségének biztosításáról az elismert, szakmailag magas színvonalú kutatásokat végző törzstagok gondoskodnak.

További információk a https://kozlekedes.bme.hu/phd/jelenlegi-hallgatoknak/ oldalon találhatóak.

Lángok csoportosítása, termodinalikai alapok, kémai potenciál, egyensúlyi koncentráció és adiabatikus lánghőmérséklet definiálása. Reakciók rendje, elemi reakciók, felületi reakciók leírása. Reakciókmechanizmusok és szabad gyökök reakciói. Lamináris előkevert és nem előkevert égések leírása. Gyulladási folyamatok, öngyulladás és gyulladási késedelem jellemzése. Külső gyújtás, minimális gyújtási energia, szikragyújtás, detonáció és alacsonyhőmérsékletű oxidáció, valamint a rendellenes égés jellemzése. A HCCI égésfolymat. A Navier Stokes egyenlet alkalmazása 3dimenziós reagens közegre. Turbulens reaktív közegek áramlása, leírása. A turbulens előkevert és nem előkevert égések leírása. Folyékony közegek égése, sugárképződés, cseppméret és elpárolgás leírása. Fenomenológiai égésmodellek: Ottoentrainment modellek, dízelpacket modellek részletes leírása. Károsanyagok keletkezése, a NOx és HC keletkezésének reakciói. Policiklikus aromások és a korom keletkezésének folyamata.

A tantárgy a korszerű gépjárművekben alkalmazott elektronikusan szabályozott jármű rendszerek tervezési problémáival foglalkozik. A tantárgy keretében bemutatásra kerülnek a különböző felfüggesztés irányítási rendszerek (aktiv, félaktiv ill. adaptív járműfelfüggesztsések), a haszonjárművek elektronikus szintállító rendszerei, elektronikusan szabályzott fék és hajtásrendszerek, elektronikus kormány, és stabilitásnövelő rendszerek. A tantárgy elsősorban ezen rendszerek tervezési anomáliáival foglalkozik. Menetdinamikai szabályozó rendszerek alkalmazásának feltételei. Drivebywire rendszerek felépítése (sebességváltó, fékrendszer, kormányrendszer, felfüggesztés).

A tantárgy a nappali graduális képzésben oktatott járműmechanika tananyag ismeretét feltételezi és arra épül rá. A tárgy részletesen tárgyalja a közúti járművek menetdinamikai, stabilitási és lengésviselkedését, felhasználva a lineáris és nemlineáris dinamika eszközrendszerét. A teljes jármű dinamikájának vizsgálatán túl foglalkozik az egyes alrendszerek, mint futómű, fék és hajtásrendszer dinamikájával valamint az erőátviteli rendszer egyes problémáival. A jármű oldal és dőlésstabilitásának irányítása. A jármű hosszirányú dinamikáját befolyásoló rendszerek. A jármű dinamikáját a vezetőtől függetlenül befolyásoló rendszerek architektúrája: a vezetői szándék, mint irányvektor, elektronikusan szabályozott mechatronikus alrendszerek, reaktív rendszerek.

A tantárgy a következő témákkal foglalkozik részletesen:
A motorvizsgálatok rendszerezése (alapvető motorfejlesztés, módosítások hatásvizsgálata, ellenőrző vizsgálatok, szakértői vizsgálatok).
Motorlaboratóriumi mérések és mérőberendezések elmélete és gyakorlata (teljesítménymérés, indikálás, a mechanikai veszteségek mérése, tüzelőanyagfogyasztásmérés, kenőolajfogyasztásmérés, a kipufogógáz összetevőinek a mérése, légnyelésmérés, egyéb jellemzők mérése). A motorlaboratórium kialakítása (felszereltség, alapozás, tüzelőanyagellátás, energia víz szellőzőlevegő szükséglet, a kipufogógázok elvezetése).

A tantárgy a következő témákkal foglalkozik részletesen:
A mérés és méréskiértékelés (bejáratás, mérés, méréssorozatok, az eredmények számítása, az eredmények korrekciója normál légköri állapotra, az eredmények pontossági analízise, jegyzőkönyv készítése). Motorhajtóanyagok vizsgálata (benzin, gázolaj, és alternatív motorhajtóanyagok, az oktánszám, a cetánszám és egyéb motorikus jellemzők vizsgálata). Kenőanyagok vizsgálata (a kenőanyagok általános tulajdonságainak és kenőképességének vizsgálata). Szabványos motorvizsgálatok (a motor felszereltsége, a normál állapot jellemzői, a korrigált teljesítmény számítása, mérési feltételek). Hatósági károsanyagkibocsátási vizsgálatok (az előírásokról általában, menet ill. vizsgálati programok és eljárások, benzinmotoros gépkocsik károsanyagkibocsátási (és hajtóanyagfogyasztási) hatósági előírásai, dízelmotoros gépkocsik hatósági károsanyagkibocsátása).

A közúti közlekedés biztonsága, a közlekedési folyamat optimalizálása hagyományos elemek alkalmazásával a folyamat bonyolultsága miatt nem lehetséges. A intelligens jármű és közlekedési infrastruktura rendszerek lehetővé teszik a különböző, egymásnak ellentmondó követelmények kielégítését. A tantárgy tárgyalja a járművön és az azt körülvevő környezeten elhelyezett rendszerek tervezését, közlekedési rendszer szimulációját. Adaptív sebességtartó rendszer, videó kamera alapú sávelhagyás figyelő rendszer, mobil telefon alapú kommunikációs és forgalom irányító rendszer irányítástechnikai kérdései. A korszerű vezetői asszisztens rendszerek intergrálása drivebywire rendszerekbe.

A „Szabályozott Járműdinamikai rendszerek I.” című tantárgy keretein belül a hallgatók elmélyülnek a gépjárművekben alkalmazott elektronikusan szabályozott járműdinamikai rendszerek fejlesztési terndjeivel, valamint a napjainkban is kutatott inteligens járműrendszerekkel, azok kurrens dinamikai és szabályozástechnikai hátterével. Cél a korszerű jármű technikában alkalmazott irányítástechnikai megoldások fejlesztése. Aktív és félaktív jármű felfüggesztési rendszerek speciális szabályozástechnikai kérdései, újszerű törvényszerűségei. ABS / ASR rendszerek szabályozási stratégiáinak kritikus értékelése. Gépjárművekben alkalmazott vezetői asszisztens rendszerek (aktív sebesség tartó, sávelhagyást detektáló) kapcsán felmerülő szabályozáselméleti problémák fejlesztése

A „Szabályozott járműdinamikai rendszerek II.” tantárgy keretein belül a hallgatók részletesen megismerkedhetnek a gépjárművekben évek óta alkalmazott elektronikusan szabályozott járműdinamikai rendszerekkel, valamint a napjainkban is kutatott intelligens rműrendszerekkel, azok konstrukciós felépítésével, próbapadi és járművön végzett tesztelésével. Hidraulikus és pneumatikus ABS rendszerek felépítése, szabályozási kérdései. Személy illetve tehergépjárművekben alkalmazott elektronikus fékrendszerek felépítése, szabályozási kérdései. Elektromos kormányrendszerek architektúrája, a szabályozó szoftverek struktúrája. Próbapadi járműstabilitási, illetve rezgési vizsgálatok, az eredmények értékelése, felhasználása járműstabilitásszabályozás tervezése során