Szakdolgozatkészítés, diplomatervezés rendje

A téma kiválasztása után a hallgató a mindenkori szorgalmi időszak harmadik oktatási hetének végéig benyújtja a tanszékhez a kitöltött feladatlapját. A félév során a témavezető kérésének megfelelően – általános esetben legalább kéthetente – beszámol a szakdolgozat/ diplomaterv kidolgozásának készültségi fokáról, valamint a Moodle-ben található mérföldkő leadási határidőkig feltölti a dolgozatának aktuális verzióit. A témavezető a felsoroltak együttese alapján értékeli a hallgató féléves munkáját.

A kész dolgozatokat az érintett félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell feltölteni a Dportálra és elektronikusan elküldeni a témavezető részére.  Kötött formában nem kéri a tanszék a dolgozatok leadását.

Záróvizsga

A záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki a kötelező konzultációkat, mérföldköves leadásokat teljesítette és a szakdolgozatát/ diplomatervét határidőre beadta, valamint a témavezető (és a „külső konzulens” is, amennyiben van) azt elfogadta.

A Gépjárműtechnológia Tanszéken a záróvizsgákra minden félév végén az adott képzésnek megfelelő, a vonatkozó Rektori utasításban kijelölt záróvizsga időszakokban kerül sor.

A záróvizsga – a TVSZ-nek megfelelően – három szóbeli vizsgából (záróvizsga tárgyak) és a szakdolgozat/ diplomaterv megvédéséből áll, amelyre bizottság előtt kerül sor.

A záróvizsgára jelentkezés a Neptun hallgatói felületén, az „Ügyintézés / Záróvizsgák” menüpontban történik: itt az adott szakon meghirdetett záróvizsga-időszakra kell feljelentkezni.

A záróvizsgák pontos időpontjáról és a jelöltek beosztásáról az időpontok véglegesítését követően e-mailben értesítjük az érintetteket.

A további részletes információkat tartalmazó útmutatót innen tölthetik le.