Vállalkozói szellem – Entrepreneurship

Kiemelt törekvésünk, hogy a harmadik generációs egyetemmé válás felé vezető úton haladva oktatási és kutatási tevékenységünk során hangsúlyt helyezzük a vállalkozói szellem fejlesztésére is.

Mit jelent a 3. generációs egyetemmé válásunk?

A harmadik generációs egyetemek olyan intézmények, amelyek szorosabban kapcsolódnak a társadalomhoz és a gazdasági szektorhoz. Ennek érdekében erősen összpontosítunk az innovációra, az ipari kapcsolatokra és a gyakorlatorientált kutatásra. Célunk, hogy aktívan részt vegyünk a társadalmi és gazdasági problémák megoldásában, valamint elősegítsük a tudás átadását és alkalmazását a való életben.

Az MIT kutatása szerint az innovációs ökoszisztémák sikeréhez öt kulcsfontosságú érdekelt felet lehet azonosítani: vállalkozók, kockázati tőke befektetők, egyetemek, nagyvállalatok és a kormányzati szervek. Ezek az érdekelt felek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy olyan környezet alakuljon ki, amely elősegíti az innovációvezérelt vállalkozói tevékenységet.

MIT’s Innovation Ecosystem 5 Stakeholders Model

Ennek érdekében szorosabb kapcsolatot építünk vállalatokkal, kormányzati szervekkel és más intézményekkel, hogy közösen dolgozzunk ki és valósítsunk meg innovatív megoldásokat és projekteket. Nagy hangsúlyt fektetünk tehát az ipari együttműködésekre, a technológia-transzferre és az oktatás és kutatás gyakorlatorientáltabbá tételére.

Egyetemi spin-off vállalkozásaink

Tanszékünk úttörő szerepet tölt be a harmadik generációs egyetem kialakításában, melyet két egyetemi leányvállalatunk alapítása is alátámaszt. Mind az iMotionDrive Kft. mind pedig a DriveByCloud Kft. forradalmi megoldásokkal támogatja az autonóm járművek fejlesztését és tesztelését, hozzájárulva a járműipar technológiai újításaihoz. Ezek a cégek a tanszék kutatócsoportjainak eredményeit hasznosítják a piacon, így hozzájárulva a tudományos eredmények társadalmi hasznosulásához.

Az iMotionDrive Kft. egy automatikus ütközésmegelőző szoftvert kínáló vállalat, amely segít a járműgyártóknak biztonságosabb autókat fejleszteni, hogy jelentősen csökkentsék a közúti balesetek számát, és az autó fizikai határain való automatikus irányításával lehetővé tegyék a magasabb szintű biztonsági megfelelőséget.

A DriveByCloud Kft. olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek javítják az autóipari tesztelés hatékonyságát. Ezek közé tartozik az infrastruktúra alapú, valós idejű közúti adatok szolgáltatása. Emellett virtuális tárgyakkal végzett kevert valóságú tesztelést is kínálnak. Felhőalapú járművezérlést és teleoperációt is biztosítanak. Továbbá lehetővé teszik a kooperatív érzékelést és működtetést a környezet valós idejű digitális ikertestvérének használatával.

A cégek innovatív megoldásaik révén elősegítik a járműipar technológiai fejlődését és biztonságát.

Széleskörű lehetőségek a hallgatóknak – tudomány és üzlet

A 3. generációs egyetemmé válási törekvésünk tágra nyitja hallgatóink számára a tanszékünkön elérhető lehetőségeket. A magas szintű, ipari partnereink igényei által is meghatározott tartalmú oktatás mellett élvonalbeli iparági kutatásokba is bekapcsolódhatnak. Fontos lehetőség, hogy a tanszék ipari kapcsolatai révén már tanulmányaik során kapcsolatba kerülhetnek a hazai piacon jelenlévő legjelentősebb iparági szereplők fejlesztő csapataival. Aki pedig a tudományos ambíciók megvalósítása mellett az üzleti szférában is sikereket szeretne elérni, élhet azzal a különleges lehetőséggel, hogy az egyetem részvételével a kutatási eredmények hasznosítására alapított vállalkozás résztulajdonosa lehet, sőt, akár önálló vállalkozást is alapíthat.

Vállalkozói szemléletformálás karok közötti együttműködésben

„Az innováció = Találmány ∗ Kereskedelmi hasznosítás” mondja Bill Aulet, a Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup szerzője, az MIT Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship ügyvezető igazgatója és az MIT Sloan School of Management és az MIT Sloan Executive Education professzora.

A sikeres innováció érdekében hallgatóink a karok közötti együttműködés keretében a BME GTK Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén mélyíthetik el a vállalkozások indításával kapcsolatos ismereteiket.

Bill Aulet művére építve, annak tartalmát a hazai sajátosságokkal bővítve dolgozza fel a BME GTK Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék Innovatív vállalkozások indítása és működtetése” (IVIM) című szabadon választható tantárgya, mely  ideálisan kombinálja a minden startup-alapító számára szükséges elméleti tudást és a gyakorlati példák, esetek bemutatását. A tantárgy oktatói Dr. Danyi Pál egyetemi docens  és Iványi Tamás egyetemi tanársegéd.