Információk a szakdolgozat és diplomaterv témák kiválasztásáról

Az egyetemi tanulmányaik végén a hallgatók BSc képzésen szakdolgozatot, MSc képzés esetében diplomatervet készítenek. Előbbi kidolgozására egy, utóbbira két félév áll rendelkezésre.

A tanszék folyamatosan gyűjti a szakdolgozat/ diplomaterv témajavaslatokat a szaknak megfelelő illetékes ipari és kutató-fejlesztő intézményektől, továbbá meghirdetünk a tanszéken folyó kutatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó témákat is. A tanszék a fenti módon összegyűjtött javaslatokból kiválasztja a kiadásra kerülő témákat a hozzájuk tartozó feladatokkal együtt.

A szakdolgozat/ diplomaterv témák és a kapcsolódó feladatok meghirdetésével egyidejűleg kijelöl egy témavezetőt (minden esetben tanszéki oktató), aki a szakdolgozat formai és tartalmi követelményeinek teljesülését ellenőrzi, valamint szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.

A témakiírás véglegesítése a mindenkori szorgalmi időszak második oktatási hetének végéig történik a témavezetővel egyeztetve, ezután a teljes szakdolgozat, illetve a diplomaterv első felének megírására 12 hét áll a hallgató rendelkezésre.

Az érdeklődő hallgatók egy folyamatosan frissülő listából választhatnak az elérhető témák közül. A felsorolásban minden, a tanszéken működő kutatócsoport szakterületéről találhatnak innovatív és mai trendeket követő, aktuális témákat és izgalmas mérnöki feladatokat. A lista az érintett tárgyak Moodle oldalain elérhető, jellemzően a regisztrációs hét elejétől. Köztes időszakban a tanszék képzési koordinátorától (Márkus Marianna, ) kérhető információ. Amennyiben egy meghirdetett témakör felkeltette az érdeklődésüket, először mindig az érintett témavezetőt keressék meg.

Kérjük, amennyiben tanszékünkön választanak témát és témavezetőt, minden esetben a megfelelő tárgykódon vegyék fel a kurzusokat a Neptunban.

Szakdolgozat

Diplomatervezés

Járműmérnök MSc és AVCE szak

Járműmérnök MSc és AVCE szak

További részletes információkat a Szakdolgozat, Diplomatervezés I. és Diplomatervezés II. tárgyak Moodle oldalain találnak.