Biztonságtechnológia

Safety and Security

Csoportvezető: Török Árpád

A legfontosabb szakmai, kutatási területek

Kutatócsoportunk tevékenysége a járműbiztonság teljes területét lefedi és hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a magyar autóipari ökoszisztéma szereplőivel (különös tekintettel a legfontosabb TIER1 piaci szereplőkre). A hazai járműipari szereplőkkel folytatott együttműködésnek köszönhetően kutatócsoportunk hozzáfér az autóipari kiberbiztonság területén alkalmazott és fejlesztett élenjáró megoldásokhoz, módszerekhez. Kutatási tevékenységünk során különös figyelmet fordítunk a járműipari kiberbiztonság és megbízhatóság szinergiáira és azok egymásra gyakorolt ​​hatására. Ennek megfelelően kutatási erőforrásainkat olyan integrált tervezési és elemzési módszerek kidolgozására összpontosítjuk, amelyek együttesen veszik figyelembe a közlekedésbiztonsági és kiberbiztonsági területek által támasztott követelményeket. Ezen túlmenően csapatunk kiemelkedő kompetenciákkal rendelkezik az balesetrekonstrukciós eljárások és az igazságügyi szakértői tevékenység területén. E témakörben a magasan automatizált járművekkel kapcsolatos balesetek értékelési módszereinek kifejlesztésével foglalkozunk (ideértve a balesetek rekonstrukciós módszereit, a legrelevánsabb konfliktustípusok és a felelősség kérdéseinek vizsgálatát).

A legfontosabb ipari kapcsolatok, legkiemelkedőbb projektek

A MASPOV projekt során a járművek biztonsági jellemzőinek értékelésére szolgáló módszereket, eszközöket és know-how-t fejlesztettünk az Ukatemi Technologies-zel együttműködve. Ez magában foglalta a járművek kiberbiztonságának értékelésére alkalmazható tesztelési módszerek és eszközök azonosítását, valamint új biztonsági értékelési módszerek és eszközök kidolgozását.
A publikus kulcsú infrastruktúra alapú hitelesítési megoldások járműipari rendszerekhez történő illesztésében működtünk együtt a Microsec-kel. Ennek eredményeként meghatároztuk a vizsgált szabványos járműipari vezetéknélküli kommunikációs eszköz hazai alkalmazáshoz szükséges folyamatot, és a módszer alkalmazhatóságát szemléltettük egy tesztforgatókönyv bemutatásán keresztül.

A legfontosabb iparban is hasznosuló eredmények

A járművek közötti vezetéknélküli kommunikáció járműbiztonsági és kiberbiztonsági integrált tesztelési módszertanának szabadalmaztatási folyamata elindult. Ipari hasznosítása folyamatban van.

Kutatócsoportunk műszaki szakértői kompetenciáit az ipar folyamatosan igénybe veszi, különös tekintettel a jelentős kárt eredményező járműipari meghibásodásokra, balesetekre.

A kutatócsoport kapcsolata a hallgatókkal

BSc és MSc hallgatókat folyamatosan vonunk be kutatásainkba. Ezáltal lehetőséget biztosítunk a fiatal tehetségeknek, hogy megtalálják az érdeklőési körüknek megfelelő szakterületet. A tehetséges hallgatók kiválasztását, felkarolását a Safety First! verseny szervezésével is segítjük, mely lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy a szervezett oktatás keretein kívül olyan feladatokkal, problémákkal ismerkedjenek, foglalkozzanak, melyeken keresztül a későbbi karrierjük során is hasznos tudáshoz juthatnak.