Bosch-BME együttműködés az automatizált vezetés kulcsfontosságú eszközeinek kifejlesztéséért

A Robert Bosch Kft. és a BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) az autonóm járművek gyártásának támogatását célzó hároméves közös fejlesztési projektet zárt le. A 2023. június 13-án a Robert Bosch Kft. Bosch Budapest Innovációs Kampuszán tartott zárórendezvényen a projekt vezető szakemberei bemutatták és demonstrálták a fejlesztés főbb eredményeit. A közös projekt a BME közel 30 kutatójának, PhD. és MSc. hallgatójának, valamint a Robert Bosch Kft. 60 fejlesztőmérnökének részvételével 2020 tavaszán indult, és 2023. május végén zárult le. A projekt zárórendezvényén a BME-vel való együttműködést koordináló Kemler András, a Robert Bosch Kft. műszaki területekért és a telephely működéséért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: „A közel 90 szakember részvételével zajló hároméves közös munka sikere és tapasztalatai megalapozták az együttműködés folytatását.” Dr. Szalay Zsolt egyetemi docens, a BME Gépjárműtechnológia Tanszékének vezetője hozzátette: „Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy egyetemünk az együttműködés és a csapatmunka révén valódi értéket tudott nyújtani a világ egyik legnagyobb ipari vállalatának”. A projektet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozta a „Piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI)” keretében.

Az intelligens város és az innovatív autópálya-forgalmi koncepció szerves részét képezik a megosztott, összekapcsolt és nagymértékben automatizált járművek. A kevesebb megtett kilométer és a jobban szervezett közlekedés az utazási idő csökkenését, valamint a károsanyag-kibocsátás és a zajszint mérséklődését eredményezheti. Az automatizált járműfunkciókat támogató komponensek ezért jelentősen hozzájárulnak a biztonságosabb, tisztább, környezetbarátabb és hatékonyabb közlekedéshez. E célok eléréséhez azonban elengedhetetlen a folyamatos technológiai fejlesztés. A hatékony és sikeres kutatási és fejlesztési folyamatok megkövetelik a szigorú, de mindig támogató validálási és ellenőrzési módszerek alkalmazását és fejlesztését, valamint a legmodernebb vizsgálati eljárások alkalmazását.

A Robert Bosch Kft. és a BME a ZalaZONE tesztpálya bevonásával egy hároméves közös kutatási és fejlesztési projektet hajtott végre, amelynek középpontjában az automatizált vezetéshez szükséges érzékelők és komponensek validálása és ellenőrzése állt. A projekt a legújabb generációs elülső kamera és radar validálási és ellenőrzési koncepciójának, valamint folyamatának fejlesztésére és kiterjesztésére terjedt ki – beleértve a performancia-, stabilitás- és robusztusság vizsgálatára irányuló méréseket is. Ebből a célból egy több érzékelőt is magában foglaló referencia mérőrendszert fejlesztettek ki. Ez a rendszer képes a fenti érzékelők értékelését és validálását támogató referenciaadatok előállítására.

A kutatók azonosították a tesztelési követelményeket, és kidolgozták a módszertani keretet, valamint a kapcsolódó szoftvert és hardvert az automatizált járműfunkciókhoz használandó kamera- és radaralapú környezetérzékelő komponensek validálásához és ellenőrzéséhez. Kifejlesztették a hardverkomponensek megbízhatóságának automatizált tesztelését támogató szoftvert, valamint a HiL/SciL (Hardware-in-the-loop/Scenario-in-the-Loop) tesztelési módszertant, amely valós és virtuális tesztkörnyezeteket kombinálva lényegesen több forgalmi helyzet vizsgálatára ad lehetőséget, mint a korábban rendelkezésre álló tesztelési módszerek.

dr. Szalay Zsolt