Megújult a J épület földszintje

A Kompetencia Központ pályázat (2019-1.3.1-KK-2019-00004) keretében, az Autonóm Nemzeti Labor projekt, a KJK dékáni hivatala és a BME Kancellária közös erőfeszítéseinek révén megújult a J épület földszintje és portálja. A Robert Bosch Kft és a BME együttműködésében létrejött tér az Innovatív Járműtechnológiák kutatócsoport mellett helyet biztosít két tárgyalónak, amelyeket két Zobory és Jurek professzorokról neveztünk el. A 21. századi munkaterek nem csak az oktató-kutatók hanem a fejlesztésekbe bevont hallgatók hatékonyabb munkavégzését teszik lehetővé.

Pauer Gábor, a Gépjárműtechnológia Tanszék Biztonságtechnológia Kutatócsoportjának kutatója sikeresen védte meg doktori értekezését

Az autonóm járművek várható elterjedése lehetőséget teremt a forgalommenedzsment folyamatok hatékonyságának további javítására. Egy lehetséges megoldás a probléma bináris egészértékű programozási feladatként történő modellezése, azonban a forgalmi folyamatok térben is időben történő diszkretizációjával előállított feladat számítási komplexitása jelentős.

Pauer Gábor, a Gépjárműtechnológia Tanszék Biztonságtechnológia Kutatócsoportjának kutatója sikeresen védte meg doktori értekezését, melynek egyik kiemelt célja a magasan automatizált közlekedési rendszer forgalommenedzsment feladatainak megoldását célzó bináris egészértékű modell egyszerűsítése, anélkül, hogy az kedvezőtlenül befolyásolná a megoldás biztonsági és megbízhatósági jellemzőit.

https://repozitorium.omikk.bme.hu/bitstream/handle/10890/17103/ertekezes.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Együttműködés a Microsec Software Engineering & Consulting Ltd. és a ZalaZONE Research & Innovation csapatával

Örömünkre szolgált, hogy a Microsec Software Engineering & Consulting Kft. és a ZalaZONE Research & Innovation csapatával együttműködve részt vehettünk az alábbi tájékoztató-tudományos anyag elkészítésében. A kisfilm a V2X technológiával felszerelt járművek közötti biztonságos kommunikációról szól.

Megtekinthető az M5, a Duna World csatornákon, valamint az alábbi YouTube linken a Novum TV csatornán.

 

Új publikációja jelent meg a Safety and Security csoportnak a Vehicular Communications folyóiratban

A jövőbeli közlekedés várhatóan összekapcsolt, együttműködő és nagymértékben automatizált lesz, ami új kihívások elé állítja az autóipart.

A BME Automated Drive Lab Safety and Security Kutatócsoportja új publikációt adott ki PETHŐ Zsombor, SZALAY Zsolt, és az TÖRÖK Árpád a V2V kommunikáció biztonsági kérdéseire összpontosítva, különös tekintettel a kibertámadásokra érzékeny hálózati teljesítményre és a járműdinamikai tényezőkre.

Letették az alapjait egy új vizsgálati módszertannak, amely lehetővé teszi a biztonsági és a kiberbiztonsági szempontok együttes vizsgálatát. Ez az új koncepció a homologizációban és az autonóm járművezérlésben is alkalmazható lesz.

Olvassa el a kiadványt, és tudjon meg többet az új #SRI indikátorról és más #CCAM rendszerbiztonsági tényezőkről itt:
https://lnkd.in/gJR8dNam

A Jordán oktatási kapacitás fejlesztése az elektromos és hibrid járművek területén

Elektromos és hibrid járművek szakképzési oklevele

Logo ECO-CAR

A Gépjárműtechnológia Tanszék részvételével megvalósuló projekt keretében fejlesztésre kerül a Jordán oktatási kapacitás az elektromos és hibrid járművek területén. A projekt hozzájárul a vállalatok és a felsőoktatási intézmények közötti szorosabb együttműködés kialakításához azáltal, hogy a mérnököket a piaci igényeknek megfelelő készségekkel ruházza fel. Ez magában foglalja a szakmérnökök képzését, akik az elektromos járművek szervizelésén és karbantartásán dolgozhatnak különböző vállalatoknál. A projekt hozzájárul a szakképzési központok képzett oktatókkal való feltöltéséhez, hogy a piaci igényeknek megfelelőlően képesített technikusokat biztosíthassanak.

A vállalatok aktívan részt vesznek az oktatási tartalom tervezésében, hogy erős kapcsolatrendszert építsenek ki az elektromobilitás területén. Emellett a projekt során új tanulási módszerek és pedagógiai megközelítések kerülnek alkalmazásra a fiatalabb generációk érdeklődésének felkeltése céljából.

A projekt időtartama

2021 Január 15 – 2024 Január 14.

A projekt finanszírozása

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen felhasználásáért.

618509-EPP-1-2020-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP

További információkért és a partnerek listájának megtekintéséhez látogason el az ISEA honlapjára.

Kontaktszemély:
Dr. Zöldy Máté ()

Transzformáció és innováció

A V4-es vezérkarfőnöki találkozó transzformációs blokkját kiegészítve, „Transzformáció és innováció” címmel, előadásokkal, demonstrációkkal és dinamikus elemekkel tarkított bemutatót tartottak a ZalaZone-ban, június 13-án, hétfőn.

További részletek: https://honvedelem.hu/hirek/transzformacio-es-innovacio-1.html

Vékonyfalú fém optikai rács nyomtatása

A BME-n történő együttműködés keretében az Atomfizika Tanszékkel sikeresen nyomtattunk optikai rácsokat fémből, amelyek autóipari alkalmazásban kerülhetnek felhasználásra a jövőben. A kutatás során több lépésében sikerült levékonyítani nyomtatott falakat, amelyekre az optikai tulajdonságok javíthatóak. A rácsfalak dőlése minden nyomtatásnál egyedi igényekre szabott, így az additív technológia alkalmazás különösen előnyös.

Bánki Donát díjat kapott Dr. Zöldy Máté

A Gépipari Tudományos Egyesület 2022.évi Bánki Donát díjban részesítette kollegánkat Dr. Zöldy Mátét, elsősorban ipari tevékenysége alapján, különös tekintettel az általa vezetett sikeres nehéztehergépjármű gázolaj fejlesztésre, amely eredménye révén jelentősen csökkenthető az üzemanyag fogyasztás és a szén-dioxid kibocsátás.  Mindemellett tevékenysége hozzájárult az egyesületi élet fejlesztéséhez, illetve kiemelkedő tudományos, társadalmi tevékenységet fejtett ki.

Megrendezésre került az első BME ZalaZONE-hoz kötődő K+I eredményekről szóló konferencia

A ZalaZONE K+I tevékenységeihez kötődő eredményeket bemutató első konferenciát 2022. március 31-én rendezték a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A konferencián a kutatók 4 különböző szekcióban mutatták be eredményeiket. A tesztpályához kapcsolódó kutatási eredmények sokszínűségét jól szemlélteti a különböző témájú előadások sokasága. A prezentációk a különböző érzékelőrendszerek kutatásától kezdve, a fejlett GNSS rendszereken át, az olyan komplex mérnöki feladatokig terjedtek ki, mint egy egyedi programozási képpel rendelkező közlekedési lámparendszer megvalósítása.

A konferencián megjelent előadásokból konferenciakiadvány is készült, honlapunkon keresztül ingyenesen elérhető az alábbi linken: Konferenciakiadvány

Az előadott publikációk a Műegyetemi Digitális Archívumban saját DOI számmal, egyesével is megjelentek. Az archívum konferenciához tartozó oldala az alábbi linken érhető el: Conference on BME ZalaZONE 2022

BEST – Bosch Engineering Scholarship Team – Ösztöndíjprogram

A Bosch elkötelezett a magyar műszaki felsőoktatás, illetve az abban részt vevő, kimagaslóan tehetséges fiatal hallgatók támogatása iránt.

Ennek jegyében indította el az úgynevezett BEST – Bosch Engineering Scholarship Team – Ösztöndíjprogramot, mely lehetőséget biztosít ambiciózus, kiemelkedő szakmai és tanulmányi háttérrel rendelkező mérnöki területen tanuló diákoknak, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki mesterképzésükből – mind tanulmányi, mind pedig szakmai szempontból.

Az ösztöndíjra elsősorban gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök, járműmérnök, autonóm járműirányítási mérnök, közelekedésmérnök, ipari termék és formatervező mérnök, alkalmazott matematikus, matematikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, autonómrendszer-informatikus, programtervező informatikus, fizikus illetve, anyagtudomány mesterképzés előtt álló/mesterképzésük első félévében tanuló diákok jelentkezését várjuk.