Pauer Gábor, a Gépjárműtechnológia Tanszék Biztonságtechnológia Kutatócsoportjának kutatója sikeresen védte meg doktori értekezését

Az autonóm járművek várható elterjedése lehetőséget teremt a forgalommenedzsment folyamatok hatékonyságának további javítására. Egy lehetséges megoldás a probléma bináris egészértékű programozási feladatként történő modellezése, azonban a forgalmi folyamatok térben is időben történő diszkretizációjával előállított feladat számítási komplexitása jelentős.

Pauer Gábor, a Gépjárműtechnológia Tanszék Biztonságtechnológia Kutatócsoportjának kutatója sikeresen védte meg doktori értekezését, melynek egyik kiemelt célja a magasan automatizált közlekedési rendszer forgalommenedzsment feladatainak megoldását célzó bináris egészértékű modell egyszerűsítése, anélkül, hogy az kedvezőtlenül befolyásolná a megoldás biztonsági és megbízhatósági jellemzőit.

https://repozitorium.omikk.bme.hu/bitstream/handle/10890/17103/ertekezes.pdf?sequence=2&isAllowed=y