Címke: TÜV Rheiland

Egy újabb sikeres záróvizsga alkalom ipari partnerek vizsgabizottsági részvételével a BME Gépjárműtechnológia tanszéken

A július 11-i vizsganapunkon három alap- és négy mesterszakos – köztük egy külföldi – hallgatónk tett sikeres záróvizsgát. Az öttagú vizsgabizottság dr. Szalay Zsolt tanszékvezető, egyetemi docens elnökletével és a tanszék ipari partnereinek négy felsővezetője részvételével hallgatta meg a végzős diákokat, akik 10 perces prezentációban mutatták be a diplomadolgozatuk készítése keretében végzett kutatásaik eredményeit. A vizsgabizottságban részt vett a TÜV Rheinland InterCert Kft. részéről Pesze Zsolt ügyvezető és Geszti Sándor, az Ipari Szolgáltatások Üzletág igazgatója, a Jaguar Land Rover Hungary Kft.-től Turóczi Tibor Connectivity Product Owner, a MouldTech Systems Kft. részéről pedig Molnár Gábor alapító-tulajdonos, ügyvezető.

Turóczi Tibor, a Jaguar Land Rover Hungary Connectivity Product Owner-e a vizsga végén kiemelte: „Nagyon pozitív meglepetés volt számomra látni a hallgatók bátor témaválasztásait, a magas színvonalú előadásokat és a mögöttük rejlő felkészültséget. A ma megismert hallgatóknak legalább a felét már most szívesen látnám a vállalatnál, mert meggyőző, hogy milyen felkészültek és nyitottak.”

Geszti Sándor, a TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari Szolgáltatások Üzletágának igazgatója hozzátette: „Az előadások komolysága, szakmai tartalma 100%-os, mély figyelmet igényelt, így a feltett kérdések maguktól jöttek. A hallgatók láthatóan elmélyültek a választott feladatban, és a kutatási témák is érdekesek voltak. Izgalmas élmény volt részt venni ezen a fontos eseményen.”

Molnár Gábor, a MouldTech Systems tulajdonosa kifejtette: „Évek óta stabil, megbízható együttműködésünk van a Gépjárműtechnológia Tanszékkel, ami komoly értéket teremt számunkra. Több kutatás-fejlesztési projektben is együttműködtünk. Külön öröm számomra, hogy a mai záróvizsgán két olyan diplomaterv is szerepelt, amely MouldTech kutatással, például az E-Tipo 184 tervezésével foglalkozik.

Pesze Zsolt, a TÜV Rheinland InterCert Kft. ügyvezető igazgatója a vizsga utáni záróbeszédében útravalót fogalmazott meg a frissen vizsgázott járműmérnökök számára: „Abban már biztosak lehetünk, hogy stabil tudással rendelkeznek, ami mellé a következő években tapasztalatot és érettséget fognak szerezni. De mi különböztetheti meg majd önöket másoktól? A személyiségük, a rugalmasságuk, a partnereikhez való viszonyulásuk, és hogy miként képviselik önmagukat és a vállalatukat.” Végezetül hozzátette: „Személyes tapasztalataim alapján azt tanácsolom önöknek, hogy folyamatosan bővítsék tudásukat, lehetőségeik szerint vegyenek részt egyetemi kutatási projektekben, például PhD fokozat megszerzésén keresztül.”

Szalay Zsolt tanszékvezető gratulált a hallgatók teljesítményéhez és sikeres szakmai pályafutást kívánt nekik. Megköszönte a bizottság munkáját, és mondandóját így zárta: „Nagy megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy tanszékünk záróvizsgáján elismert és az innovációban élenjáró ipari partnerek vettek részt, és prominens vezetőik személyes jelenéltükkel emelték az esemény presztízsét.”