A vállalkozói szellemet hangsúlyozó új honlap tartalmat publikáltunk

Tanszékünk büszkén jelenti be, hogy új webes tartalmat hoztunk létre, amelynek célja a vállalkozói szellem és az innováció előmozdítása az oktatásban és a kutatásban. A honlapunk legújabb kiegészítései rámutatnak tanszékünk elkötelezettségére az oktatásnak a harmadik generációs egyetemi modellel összhangban történő fejlesztése iránt.

Dr. Szalay Zsolt tanszékvezető így nyilatkozott: „A harmadik generációs egyetemmé válás felé haladva elkötelezettek vagyunk, hogy az oktatási és kutatási tevékenységeink során hangsúlyozzuk a vállalkozói szellem fontosságát. Célunk, hogy aktívan részt vegyünk a társadalmi és gazdasági problémák megoldásában, és elősegítsük a kutatásaink során keletkező tudás gyakorlati alkalmazását.”

Az új tartalom a harmadik generációs egyetemek, mint a társadalomhoz és a gazdasági szektorhoz szorosan kapcsolódó intézmények koncepcióját járja körül. A tanszékünk innovációra, ipari kapcsolatokra és gyakorlatorientált kutatásra helyezett fókusza nyomatékosítja elkötelezettségünket, hogy az akadémiai szférán keresztül társadalmi hatást érjünk el.

Vállalkozói törekvéseink részeként a tanszék iMotionDrive és DriveByCloud néven két egyetemi spin-off céget hozott létre. Ezek a vállalkozások az autonóm járművek fejlesztését és tesztelését támogatják, hozzájárulva az autóipar technológiai innovációjához, a jövő mobilitásának biztonságához, ezáltal annak társadalmi elfogadottságához.

A vállalkozási lehetőségeken és az ipari kutatásokon kívül a tanszék együttműködik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karral, hogy a hallgatóknak szélesebb körű oktatási lehetőségeket kínáljon. A karok közötti együttműködés és az ipari szereplőkkel való partnerségek révén a hallgatók értékes betekintést és a piac igényeihez igazodó gyakorlati tapasztalatokat szereznek.

Dr. Szalay Zsolt tanszékvezető hangsúlyozta továbbá: „Célunk, hogy képessé tegyük a hallgatókat arra, hogy mind az akadémiai, mind az üzleti világban sikeresek legyenek. Az olyan kezdeményezéseken keresztül, mint az „Innovatív vállalkozások indítása és működtetése” (IVIM) című szabadon választható tantárgy, melyet Dr. Danyi Pál és Iványi Tamás tanítanak a BME GTK Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékről, a hallgatók elmélyítik a vállalkozásindítással kapcsolatos ismereteiket, és gyakorlati tudást szereznek az innováció sikerre viteléhez.”

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszéke élen jár az oktatás és az ipar együttműködésének jövőjét alakító munkában. A vállalkozói szellemre és az innovációra összpontosítva a tanszék vezető szerepet tölt be a tudományos kiválóság társadalmi hatásának kiterjesztésében.